Despre noi

Scurt istoric

Din dorința de a ajuta pe cel aflat în suferință, Fundaţia Medicală Providenţa a fost înființată în anul 2012, având ca unic fondator Mitropolia Moldovei şi Bucovonei- Arhiepiscopia Iașilor.

Sediul Fundației se află pe B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 10, bl. B1, Iași.

 

Scop

Scopul Fundaţiei este acela de a furniza servicii medicale gratuite confrom legislaţiei în vigoare, precum şi desfăşurarea de activităţi în domeniul socio-medical şi educaţional, oferind asistenţă medicală şi ajutor medical categoriilor sociale defavorizate: persoanelor vârstnice, cele cu dizabilităţi, cu nevoi speciale, victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, familii cu numeroşi copii care nu au posibilităţi financiare, persoane cu probleme de sănătate şi venituri reduse, care nu-şi pot achita tratamentul medicamentos.

De asemenea, Fundatia desfăşoară activităţi în domeniul educaţional, pentru a conştientiza anumite fenomene sociale, prin susţinerea educaţiei medicale de prevenţie în rândul tinerilor, dezvoltarea personală a acestora, reintegrarea socială, prevenirea abandonului şcolar percum şi deprinderea unor abilităţi sociale şi de comunicare.

  

Valori         

Valorile pe care le promovăm:

 • Solidaritate
 • Corectitudine
 • Credință
 • Filantropie
 • Respect
 • Empatie

           

Misiune

Misiunea noastră este să venim în sprijinul celor bolnavi care nu se pot descurca singuri atât din punct de vedere financiar cât şi social,  încercând ca oferind un ajutor celor de lângă noi, să ne ajutăm pe noi sufleteşte.

 Obiectivele Fundaţiei în vederea realizării scopului ei sunt următoarele:

 • furnizarea de servici de asistenţă socială clinică şi paraclinică;
 • crearea unor unităţi mobile care să asigure asistenţă medicală la domiciliu, atât în mediul urban cât şi în cel rural;
 • promovarea solidarităţii creştine în domeniul medical, în mediile în care asistenţa medicală este precară şi pacienţii au venituri reduse;
 • organizarea de acţiuni în ţară şi străinătate pentru obţinerea de fonduri în vederea susţinerii actului medical filantropic;
 • editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio şi TV;
 • organizarea de campanii publice şi programe de educaţie pentru sănătate;

 

Echipele de lucru

Echipele de lucru sunt formate din medici, asistenți medicali, asistenți sociali și psihologi. Sprijină activitățile noastre mulți voluntari din rândul tinerilor, studenți și elevi.