Scop

Scopul Fundaţiei este acela de a furniza servicii medicale gratuite confrom legislaţiei în vigoare, precum şi desfăşurarea de activităţi în domeniul socio-medical şi educaţional, oferind asistenţă medicală şi ajutor medical categoriilor sociale defavorizate: persoanelor vârstnice, cele cu dizabilităţi, cu nevoi speciale, victime ale violenţei în familie, persoane fără adăpost, familii cu numeroşi copii care nu au posibilităţi financiare, persoane cu probleme de sănătate şi venituri reduse, care nu-şi pot achita tratamentul medicamentos.

De asemenea, Fundatia desfăşoară activităţi în domeniul educaţional, pentru a conştientiza anumite fenomene sociale, prin susţinerea educaţiei medicale de prevenţie în rândul tinerilor, dezvoltarea personală a acestora, reintegrarea socială, prevenirea abandonului şcolar percum şi deprinderea unor abilităţi sociale şi de comunicare.