Misiune

Misiunea noastră este să venim în sprijinul celor bolnavi care nu se pot descurca singuri atât din punct de vedere financiar cât şi social,  încercând ca oferind un ajutor celor de lângă noi, să ne ajutăm pe noi sufleteşte.

 Obiectivele Fundaţiei în vederea realizării scopului ei sunt următoarele:

a) furnizarea de servicii de asistenţă socială, conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie pentru: tineri, vârstnici, persoane cu dependenţă de droguri, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane traficate, bolnavi cronici, persoane şi grupuri defavorizate şi/sau marginalizate, persoane cu deficienţe/dizabilităţi. 

b) - furnizarea de servicii socio medicale care pot fi reprezentate de activităţi complexe de diagnostic, tratament, îngrijiri şi altele asemenea, recomandate şi realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă beneficiarii de servicii sociale şi servicii socio-medicale de natura serviciilor conexe, interdisciplinare care pot fi: servicii de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea.

c)- protecţia sănătăţii umane şi furnizarea de servicii medicale primare, specializate şi de urgenţă, de programe medicale şi educaţionale pentru promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, conform legislaţiei specifice, în vigoare. Fundația Medicală PROVIDENȚA, pe de o parte desfășoară activități medicale distincte care finanțează activitatea socială, iar  pe de altă parte, prin serviciile sociale furnizate de instituție se acoperă nevoia de asistență medicală a persoanelor defavorizate.