Scop

Scopul Fundației Medicale Providența- Centru de suport pentru situații de urgență/criză este combaterea suferinţei şi sărăciei prin acordarea de servicii sociale tinerilor, persoanelor adulte aflate în nevoie, şi prin prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de urgenţă/risc ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială. Serviciile sociale  trebuie să răspundă nevoilor sociale individuale, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pentru promovarea incluziunii sociale, conform legislaţiei specifice, în vigoare.