Servicii

Serviciile sociale oferite:

- furnizarea de servicii de asistenţă socială, reprezentate de consiliere socială, psihologică, spirituală, integrare socială,  conform tipologiei serviciilor sociale prevăzute de legislaţie pentru: tineri, adulți, vârstnici, persoane cu dependenţă de droguri, persoane şi grupuri aflate în situaţii de risc, persoane traficate, bolnavi cronici, persoane şi grupuri defavorizate şi/sau marginalizate, persoane cu deficienţe/dizabilităţi.

-  servicii socio-medicale, care pot fi reprezentate de activităţi complexe de diagnostic, tratament, îngrijiri şi altele asemenea, recomandate şi realizate în conformitate cu tipurile de afecţiuni pe care le prezintă beneficiarii de servicii sociale şi servicii socio medicale de natura serviciilor conexe, interdisciplinare care pot fi: servicii de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie, podologie şi altele asemenea.

 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRE DOSAR SOCIAL

 

  1. Copie dupa acte de identitate ( B.I, C.I., certificat naştere copii-dacă sunt minori, certificat de căsătorie);
  2. Acte justificative venit (cupon de pensie, adeverinţă de salariat, declaraţie pe propria răspundere cum că nu realizează nici un venit, adeverinţă precum că nu realizează nici un venit de la primărie);
  3. Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (şi dacă există persoane încadrate în grad de handicap de familie);
  4. Copie certificat de deces-la un alt membru al familiei dacă este cazul;
  5. Hotărâre divorţ-dacă este cazul;
  6. Adresă de la instituţia care l-a direcţionat către noi;
  7. Recomandare de la medicul de familie/specialist pentru investigaţiile medicale;
  8. Anchetă socială de la primăria de domiciliu;

 

As. social Chirvasă Cristina